Catwalk op het Spui

Catwalk op het Spui

Op verzoek van Pim Smit, de maker van het boek “De laatste mode” en in het kader van 55 jaar boekhandel “Atheneum” aan het Spui in Amsterdam, is er op donderdag 16 september 2021 een optreden geweest door twee leden van de Zaanse kaper van een aantal andere klederdrachten personen, die in het boek voorkomen.

Het was een prachtige dag en kon de rode loper worden uitgerold, midden op het Spui.