Show in Pennemes, 4 maart 2024

Show in Pennemes, 4 maart 2024

Na het debuut in het Zaans Museum, waarbij het publiek bestond uit louter kennissen en
familie, konden enkele nieuwe leden nu eindelijk voor “het echie” meedoen aan een
kostuumshow.

Vroeg in de middag waren we aanwezig in zorgcentrum Pennemes te Zaandam, waar we
een ruimte toegewezen hadden gekregen om ons om te kleden. Het was nog best een
dingetje om zonder spiegels alles goed op z’n plek te krijgen en hier en daar vast te
spelden. We hielpen elkaar en gelukkig werden we daarin ook bijgestaan door een paar
“oudgedienden”.

De zaal zat inmiddels vol met bewoners, in afwachting van wat ging komen. Dus toen we
binnenkwamen kon de show meteen beginnen. Een voor een werden we gevraagd naar
voren te komen en werd er uitleg gegeven over het kostuum, zoals: meer meer stof en
meer kleuren betekende ook meer rijkdom. En het verschil tussen het eenvoudigere
kostuum wat thuis werd gedragen en het uitgaanskostuum. De bewoners luisterden
aandachtig.

In de pauze werd er een verhaal in het oud-zaans voorgelezen door een 90-jarige
bewoonster en kreeg iedereen een papier met oud-zaanse woorden. Daarvan moest je de
betekenis opschrijven. Ook wij deden mee, maar dat viel nog niet mee.
Na de pauze werd er één van de leden aangekleed, zodat men kon zien welke lagen er allemaal
onder het kassekien en de wagd werden gedragen. Ook werd er “kap gezet”, waarbij
uitleg werd gegeven over o.a. het van touw gemaakte haar.
En tot slot liepen we allemaal nog tussen de bewoners door, waarbij men de kostuums
van dichtbij kon bekijken en vragen kon stellen.

Fijn dat we zoveel mensen een leuke middag konden bezorgen en ook voor onszelf een
zeer geslaagde middag.