Stichting de Zaanse Kaper

Zaanse dracht in de 18e en 19e eeuw

Omdat de mode in Nederland sterk beïnvloed werd door Europese invloeden, vooral die uit Engeland en Frankrijk, staan er ook veel buitenlandse titels op de boekenlijsten.

image

Aangekleed gaat uit
Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900

Schrijver: Havermans-Dikstaal, Marianne , Simon Honig; Liesje Schram-van Gulik
Uitgever: Zwolle: Waanders
Verschenen: 1998

image

De Zaanstreek
Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling

Schrijver: Vis, D.
Uitgever: Leiden: Burgersdijk & Niermans Temlum Salomonis
Verschenen: 1948

image

Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773 – 1775

Schrijver: Sante, J.W. van (bew. en annot.)
Uitgever: Wormerveer
Verschenen: 1986

image

Het geslacht Rogge te Zaandam
Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf

Schrijver: Rogge, J
Uitgever: Koog aan de Zaan: P. Out
Verschenen: 1948

image

Karakerschetsen, zeden en gewoonten van Noord-Hollandse mannen en vrouwen in het jaar 1816

Schrijver: Johnson, G.
Uitgever: Amsterdam: E. Maaskamp / Haarlem: Verzendboekhandel Erato
Verschenen: 1816, facsimile 2002

Natuurlyke historie van Holland
Dl.III

Schrijver: Francq van Berkhij, Jan le
Uitgever: Amsterdam: Yntema en Tiebol
Verschenen: 1776

image

Nederlandsche kleederdragten en zeden en gebruiken
Naar de natuur geteekend

Schrijver: Bing, Valentyn, Braet von Ueberfeldt
Uitgever: Amsterdam: Frans Buffa en Zonen / Facsimile Zutphen: Terra
Verschenen: 1857, Facsimile 1978

image

Uit den goeden ouden tijd
Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder

Schrijver: Mulder, Neeltje (wed. Jacob Honig Jansz. Junior)
Uitgever: Zaandijk: Out / Facsimile Westzaan: Amor Vincit Omnia
Verschenen: 1912. facsimile 1990


image

Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek

Schrijver: Schotel, G.D.J.
Uitgever: Haarlem: Kruseman & Tjeenk Willink
Verschenen: 1874